© 2020 Proudly created by Swietokrzyskie Winnice Foundation

Fundacja Świętokrzyskie Winnice działo głownie dzięki wpłatom od naszych darczyńców.

Poniżej prezentujemy zarys naszych wpłat i wydatków z ostatnich lat działalności.

Pełne sprawozdania z działalności Fundacji przekazywane są oraz dostępne są w

Ministerstwie Sportu i Turystyki jako organie pełniącym kontrolę. 

WPŁATY NA RZECZ FUNDACJI

Wpłaty darczyńców na cele statutowe fundacji.

Wpłaty innych podmiotów na cele statutowe fundacji wynikające z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.

Przychody finansowe.

WYDATKI FUNDACJI

Administracja oraz księgowość

Organizacja oraz promocja wydarzeń plenerowych:

Noc Muzeów

Świętokrzyski Festiwal Wina

Dożynki Winiarskie

Materiały promocyjne,

foldery, ulotki.

Udział w imprezach targowych, konferencjach

WPŁATY NA RZECZ FUNDACJI

Aktywa fundacji.

Wpłaty innych podmiotów na cele statutowe fundacji wynikające z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.

Wpłaty darczyńców na cele statutowe fundacji.

Wpływy z działalności statutowej fundacji.

Przychody finansowe.

WYDATKI FUNDACJI

Administracja oraz księgowość

Organizacja oraz promocja wydarzeń plenerowych:

Noc Muzeów

Świętokrzyski Festiwal Wina

Dożynki Winiarskie

Wyposażenie PIWNIC ŚWIĘTOKRZYSKICH WINNIC w Opatowie.

Udział w imprezach targowych, konferencjach