top of page
KONKURS_FOTO.001.jpeg

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY ŚWIĘTOKRZYSKICH WINNIC

 

 1. Konkurs fotograficzny organizowany jest przez Fundację Świętokrzyskie Winnice.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 25 października 2021 do dnia 12 listopada 2021 roku. Nadsyłanie prac trwa od 25 października 2021 do 5 listopada 2021. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 listopada 2021 roku.

 

ZGŁOSZENIE PRAC

 

 1. Na konkurs można przesłać zdjęcia, wykonane dowolną techniką (aparat, dron, komórka)

 2. Zdjęcia powinny być wykonane w dobrej jakości technicznej, umożliwiającej wydruk zdjęć na papierze fotograficznym o wymiarach minimum A3.

 3. Na konkurs przyjmowane są zdjęcia wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 4. Do konkursu można przesłać zdjęcia wykonane na terenie winnic, które współpracują z Fundacją Świętokrzyskie Winnice czyli:

- Winnica AVRA – z lokalizacją w Woli Żyznej

- Winnica CAROLUS – z lokalizacją w Szczece

- Winnica CHARBINOWICE – z lokalizacją w Starej Wsi

- Winnica CHATEAU CZYŻÓW – z lokalizacją w Czyżowie

- Winnica FODYMSKICH – z lokalizacją w Szczaworyżu

- Winnica MILANOWSKA – z lokalizacją w Wólce Milanowskiej

- Winnica MISZTAL – z lokalizacją w Staszowie

- Winnica PICAVEE – z lokalizacją w Sroczków

- Winnica RYTWIANY – z lokalizacją w Rytwianach

- Winnica SANDOMIERSKA – z lokalizacją w Górach Wysokich

- Winnica TERRA – z lokalizacją w Malicach Kościelnych

- Winnica VILLA SICHÓW – z lokalizacją w Sichowie Dużym

- Winiarnia ŚWIĘTOKRZYSKIE BUTELKI – z lokalizacją w Sandomierzu

- lub w każdym innym miejscu, w którym możliwe było wykonanie zdjęcia nawiązujące tematycznie do Świętokrzyskich Winnic (np. sklep z winem, stoisko, wystawa plenerowa, miejska winniczka itp..)

5. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 5 listopada, na adres swietokrzyskiewinnice@gmail.com

6. Przesyłając zdjęcie należy przekazać również poniższe informacje:

- imię i nazwisko autora zdjęcia

- miejsce wykonania zdjęcia

- data wykonania zdjęcia

7. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele winnic oraz członkowie ich najbliższej rodziny, oraz jurorzy oceniający nadesłane prace.

 

OCENA KONKURSOWA

 

 1. Przesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury składające się z osób zajmujących się na co dzień profesjonalną fotografią i marketingiem.

 2. Ocenie podlegają wszystkie nadesłane prace, niezależnie od warunków technicznych przesłanego zdjęcia/pliku.

 3. W przypadku wątpliwości co do miejsca powstania zdjęcia (bliski kadr, zbliżenie, detale) komisja konkursowa zwróci się z prośbą do autora zdjęcia o przesłanie potwierdzenia (np. innych zdjęć, potwierdzających wykonanie zdjęcia we wskazanym miejscu)

 4. Każdy z członków jury, dysponuje zestawem punktów w skali od 1 do 10. Oceniając prace przyznaje punkty 10-ciu najlepszym, wg niego, zdjęciom, przydzielając im odpowiednią punktację.

 5. Na koniec sumowana jest liczba punktów i w ten sposób wyłania się kolejność najwyżej ocenianych prac od pozycji z największą uzyskaną liczbą punktów aż do pozycji 10.

 6. Zwycięzcą zostaje praca, która uzyskała najwięcej punktów. I odpowiednio mniej: miejsce drugie i trzecie oraz kolejne.

 

NAGRODY

 

 1. Z nadesłanych prac, 10 z największą oceną jury zostanie wydrukowanych i w formie wystawy mobilnej będzie przez następny rok prezentowane podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Świętokrzyskie Winnice na winnicach i poza nimi: spotkania, targi, eventy.

 2. Zdjęcia zostaną opatrzone informacją o autorze zdjęcia (imię nazwisko lub/i odnośnik do mediów społecznościowych) oraz informacją o miejscu wykonania zdjęcia.

 3. Autor pracy, która otrzyma najwięcej punktów otrzymuje w ramach nagrody: VOUCHER NA NOCLEG DLA 2-CH OSÓB W WINNICY SANDOMIERSKIEJ o wartości 300,00

 4. Autor pracy, która otrzyma drugą w kolejności ocenę otrzymuje w ramach nagrody: VOUCHER NA PIKNIK NA WINNICY DLA 2-CH OSÓB W WINNICY TERRA o wartości 200,00

 5. Autor pracy, która otrzyma trzecią w kolejności ocenę otrzymuje w ramach nagrody: VOUCHER DLA 2-CH OSÓB NA ZWIEDZNIE WINNICY I DEGUSTACJĘ WIN W WINNICY MILANOWSKIEJ o wartości 100,00

 6. W ramach oceny konkursowej mogą zostać przyznane również wyróżnienia dla innych autorów, którzy otrzymają nagrody dostarczone przez podmioty współpracujące przy konkursie.

 

UŻYCZENIE PRAW AUTORSKICH

 

 1. W ramach działań promocyjnych, pokonkursowych, Fundacja Świętokrzyskie Winnice zorganizuje kilka pokazów nagrodzonych prac. Wystawy odbędą się w różnych częściach Polski (podczas targów, spotkań, eventów) przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu konkursu. Prace zostaną opublikowane również w mediach społecznościowych facebook.com/swietokrzyskiewinnice oraz w lokalnych mediach.

 2. Autorzy 10 najlepiej ocenianych prac zobowiązani będą do użyczenia Fundacji Świętokrzyskie Winnice praw do dysponowania zdjęciem w celu realizacji wyżej opisanych wystaw i działań promocyjnych.

 3. Na zdjęciach zostaną wskazane, jeśli autor zdjęcia wyrazi zgodę, dane autora pracy (imię nazwisko lub/i media społecznościowe)

 4. W przypadku niewyrażenia zgody przez autora zdjęcia do użyczenia praw – praca automatycznie zostaje wykluczona z konkursu, a przydzielone jej miejsce i ewentualne nagrody przechodzą na pracę z kolejnego miejsca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs trwa od dnia 25 października 2021 do dnia 12 listopada 2021 roku.

 2. Nadsyłanie prac trwa od 25 października 2021 do 5 listopada 2021.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 listopada 2021 roku.

 4. Konkurs może w każdej chwili zostać odwołany przez organizatora bez podania przyczyn.

bottom of page