top of page

Fundacja Świętokrzyskie Winnice od lat bada historię winiarstwa w regionie

sięgającą blisko 900 lat.

Historią winiarstwa w regionie dzielimy się z mieszkańcami i turystami,

którzy w wielu miejscach w regionie mogą spotkać plenerowe wystawy

dotyczące historii winiarstwa.

bottom of page